บบรจุภัณฑ์ สไตล์ ฮอทด๊อก

            

บรรจุภัณฑ์สไตล์ฮอทด๊อก

สำหรับใส่อาหารประเภทฮอทด๊อกชนิดต่างๆ สะดวกในการถือและรับประทาน

ขนาดโดยประมาณ                    รหัสสินค้า

5x16x3.5 cm.                         H01-000