บรรจุภัณฑ์ สไตล์ ถาด

            

บรรจุภัณฑ์สไตล์ถาด

สำหรับใส่อาหาร และขนม เช่น โรตี ขนมปังทาเนย ขนมเบื้อง และขนมหลากหลายชนิด

ขนาดโดยประมาณ                รหัสสินค้า

10x15.5x4 cm.                   T03-000

                                        T03-000 (C)