บรรจุภัณฑ์ สไตล์ สเน็ค

            

บรรจุภัณฑ์สไตล์สเน็ค

สำหรับใส่อาหาร กลุ่มเบเกอรี่ เช่น ขนมเค้ก และขนมชิ้นเล้ก หรือ ใช้บรรจุอาหารเป็นชุด เช่นขนมคาวขนมหวาน รวมอยู่ในกล่องเดียวกัน หรือพื่อใช้ในงานต่างๆ

ขนาดโดยประมาณ              รหัสสินค้า

14.5x14.5x4 cm.               S01-000