บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษในรูปแบบต่างๆ ทุกชนิดทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น กล่องเครื่องสำอาง กล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กล่องผิตภัณฑ์ ชา กาแฟสำเร็จรูป กล่องเซทของขวัญ ขนม เบเกอรี่ ฯลฯ