บรรจุภัณฑ์ สไตล์ เฟร้นฟราย

บรรจุภัณฑ์สไตล์ เฟร้นฟราย

สำหรับใส่อาหารแห้งที่รูปทรงเป็นแท่ง เช่น มันฝรั่งทอดเป็นชิ้น นัตเก็ตไก่ ขนมไข่นกกระทา ฯลฯ

  • มี 2 ขนาด S - L

ขนาดโดยประมาณ           รหัสสินค้า

4x10x8.5 cm.                F01-000 (S)

4x10x10.5                    F02-000 (L)