ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง : บริษัท อภิฉัตร จำกัด

เลขที่ 69 ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2285 4962-5        แฟกซ์  : 0 2285 4968

มือถือ : 08-1496-0848, 08-4074-8660, 08-0285 0944

e-mail : apichat@hotmail.com

http://www.apichatpackaging.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ