'อภิฉัตร' ศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์ครบวงจs

การสร้างแบรนด์ 'สินค้า' ให้เป็นที่จดจำของลูกค้าถือเป็นความต้องการของผู้ประกอบการน้อยใหญ่

ซึ่งยอมรับว่าแพคเกจจิ้ง หรือ 'บรรุภัณฑ์' ที่ดูดีนั้น มีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้กับสินค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

บริษัท อภิฉัตร จำกัด บริการ 'งามพิมพ์บรรจุภัณฑ์' ด้วยงานพิมพ์ระบบออฟเซท ด้วยงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งกลุ่มลูกค้าอุสาหกรรมและกลุ่มลูกค้า SMEs

จากประสบการณ์มากว่า 20 ปี ทำให้บริษัท เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของบรรจุภัณฑ์ ทำให้การพัฒนามิเคยหยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ

งานด้าน 'งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์' ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งบริษัทยังให้คำปรึกษาให้กับลูกค้า ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ด้านอาร์ตเวิร์คหรือรูปทรงให้เหมาะสม บริการต่างๆ ที่ช่วยคิด ช่วยทำ ทำให้ลูกค้าพอใจ โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์เป็นสำคัญ

ทั้งคุณภาพของกระดาษและใช้สีที่ใช้พิมพ์ การจัดส่งที่ตรงตามเวลาที่กำหนด